Binnen het college van b en w bestaat verdeeldheid over de mogelijke komst van grote windmolens in Amersfoort. Wethouders Buijtelaar en Boeve zijn tegen, terwijl de wethouders Van 't Erve, Tigelaar en burgemeester Bolsius voor zijn. Momenteel is er een initiatief van de bewonersvereniging Duurzaam Soesterkwartier om windmolens op Isselt te plaatsen. Lees verder in de Stad Amersfoort van 4 april.

Amersfoort heeft de ambitie in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn. Een middel dat daaraan kan bijdragen is gebruik maken van windenergie. Onderzocht is op welke plekken in Amersfoort windturbines zouden kunnen worden toegestaan. Uit het onderzoek is gebleken dat er in Amersfoort twee mogelijke plekken zijn: bedrijventerrein Isselt (locatie RWZI) en knooppunt Hoevelaken. Lees meer op de website Duurzamegemeente.nl

Zonnepanelen, ecologische en energieneutrale woningen in het Soesterkwartier. De plannen van Duurzaam Soesterkwartier worden concreter en zichtbaarder in deze Amersfoortse wijk. Waren in korte tijd al bijna 200 huizen voorzien van isolatie; binnenkort worden ruim 70 zonnepanelen geplaatst op basisschool De Kubus en zijn er vergevorderde plannen omtrent de ecologische woonwijk en een energiezuinige woning. Lees meer in het artikel van Amersfoort NU van 13 maart 2012.

Wilt u geen gas- en stroomrekening meer betalen? En toch in een aangenaam warm huis wonen? En dan niet hoeven te verhuizen? Dat kan – in ons eigen Soesterkwartier! Kom naar de Bijeenkomst Energiek Soesterkwartier van Vereniging Duurzaam Soesterkwartier op 21 maart a.s. Lees meer in StadAmersfoort.nl.

De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier is een initiatief van en voor betrokken wijkbewoners van deze wijk. De vereniging zet zich in voor energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen.