Afdrukken

Op 29 maart 2017 kwamen bestuur en een groot aantal leden bij elkaar om terug te kijken op het afgelopen jaar en te brainstormen over nieuwe initiatieven. Het werd een levendige avond met veel inspirerende ideeën. Hier een overzicht...

Afval / grondstoffen

Geeltjes

Plan

Aanpakken van het zwerfafval in de buurt
Actiedag Nederland schoon ( voorjaar)
Dan kijken of het periodiek ka me bijv. straat of deel van de straat

 

Schone Lucht

Geeltjes

Plan

Aandachtspunten:

Wanneer:

Nodig

Wie

 

Bewustwording/Soesterkwartier aangenaam

Geeltjes

Plan

Nieuwe buren voelen zich thuis, we hebben hulp nodig van de winkeliersvereniging

Wie

 

Gasloze wijk

Geeltjes

Plan

Impact

Wanneer

Morgen of overmorgen

 

Nodig

Wie

 

Huurders betrekken

Geeltjes

Plan

Hoe kunnen wij alle inwoners uit de wijk betrekken bij duurzame ontwikkeling, ihb de huurders.

Impact

Wij zijn er voor het hele Soesterkwartier - dus impact is dat we een veel bredere groep inwoners bij de verenigingsdoelen betrekken.

Wanneer

Heeft prioriteit. Vereniging bestaat nu 5 a 6 jaar, maar huurders worden bijna niet bereikt.

 

Nodig