Afdrukken

NS heeft besloten te investeren in het Hoofdgebouw met bijbehorend terrein om dit geschikt te maken voor het opstellen en onderhouden van (nieuwe) treinen. Aanleiding is de instroom van nieuwe treinen waarvoor 'parkeerruimte' moet komen. Eind maart 2018 moet het terrein gereed zijn.

De investering die NS doet in het Hoofdgebouw en het terrein ten westen ervan, heeft impact gehad op het Masterplan Wagenwerkplaats. Alle betrokken partijen hebben, in nauw overleg met de gemeente Amersfoort, een nieuwe versie van het Masterplan opgesteld dat past bij de nieuwe situatie én zoveel mogelijk rekening houdt met de uitgangspunten van voorheen.

Het volledige artikel leest u hier