Op 4 april 2019 vierden de leden en niet-leden van Duurzaam Soesterkwartier het 10 jarig bestaan van deze Vereniging. Nadat in 2009 de duurzaamheidsdagen voor de Wagenwerkplaats werden gehouden, ging een tiental bewoners van de wijk direct uiteen om aan de slag te gaan in een viertal werkgroepen. In de loop van 10 jaar zijn 15 werkgroepen actief (geweest) met duurzame maatregelen die de wijk zichtbaar hebben veranderd. Met elkaar samenwerken is het credo, om tijd, arbeid en kosten te besparen in de investeringen in huis, tuin, buurt en in het vervoer, om er zelf beter van te worden.

Op 8 november 2018 werd de duurzame deal (Samen Duurzaam Deal voor E-autodelen & Laadinfra) ondertekend om samen met een groot aantal partijen 500 elektrische deelauto’s te laten rijden in 2022 in Amersfoort. Duurzaam Soesterkwartier is een van de initiatiefnemers en onze collegas van Duurzaam Nieuwland en Amersfoort-Zuid ondertekenden deze deal ook.

Op de Dag van de Duurzaamheid, woensdag 10 oktober 2018, kunnen inwoners uit Amersfoort en omstreken gratis, uit rioolwater geproduceerde, kunstmestkorrels ophalen.

Inwoners zijn van harte welkom op de rioolwaterzuivering Amersfoort, tussen 10.00 en 14.00 uur aan de Neonweg 30, industrieterrein de Isselt.

Op woensdag 23 mei organiseerde Vereniging Duurzaam Soesterkwartier haar jaar event op een unieke locatie: het Kringloopcentrum op de Isselt.
Fokke de Jong trapte de avond af met een terugblik op de activiteiten van de vereniging. Annie Tiekstra nam het stokje over en leidde ons door de wereld van het afval en vooral het vermijden ervan. Inspirerende verhalen van mensen die elk op hun eigen manier bezig zijn met het afvalvraagstuk:

  • Jessie Kroon vertelde over haar Zero Waste lifestyle.
  • De Nieuwe Graanschuur promootte hun verpakkingsarme winkel, ook het voedsel collectief is aanwezig.
  • Hemmo Hagedooren, Rova medewerker, vertelde over initiatieven om afvalstromen te scheiden en te beperken.

 Een uitgebreid verslag van de avond vindt u op soesterkwartier.info

Duurzaam Soesterkwartier kan terugkijken naar een actief jaar met weer veel gerealiseerde duurzame maatregelen. Zo bestond de werkgroep Groene Spoor 10 jaar en werd in september uitbundig gevierd. Mijlpaal voor Soesterhof is de handtekening van een woningcorporatie voor de realisatie van huurwoningen in samenwerking met de Soesterhoffers. Aandeelhouders van de zonnepanelen op basisschool t Anker kregen de eerste beloning uitgekeerd via de Stichting Zon@School. De windwerkgroep Soesterwijkwiek kan op verdere steun rekenen van de gemeente in de realisatie van de plannen voor 1 of meer windmolens op industrieterrein De Isselt. Ook werden in 2017 twee energie avonden gehouden in buurthuis de Nieuwe Sleutel. Tientallen aanwezigen lieten zich informeren over isolatie, groene daken, warmtepompen, vloerverwarming en andere toepassingen die leiden tot minder energieverbruik in eigen huis.

Maar niet alle zaken en ideeën leiden tot een onverdeeld succes. Bij sommige werkgroepen raakte de energie op of leidden de acties niet tot het gewenste resultaat. Maar omdat in het Soesterkwartier heel veel mensen actief zijn binnen de vereniging is er altijd wel wat te doen en iets te vieren. Dat maakt onze vereniging op zowel het technische terrein alswel op het sociale domein van duurzaamheid sterk en zien velen binnen de stad maar ook daarbuiten ons als een goed voorbeeld. Dat is te zien aan de media aandacht en de belangstelling van studenten en onderzoekers, ambtenaren en maatschappelijke organisaties die graag met ons in contact willen komen.

Wat ook in 2017 tot stand is gebracht is de verduurzaming van huurwoningen. De MARS buurt is daarvan een mooi voorbeeld. En de elektrische deelauto wordt steeds zichtbaarder in de wijk. Ofwel meer en meer bedrijven en organisaties nemen maatregelen in onze wijk om energie te besparen en de uitstoot van broeikasgasemissies te beperken.

Voor 2018 gaan we weer verder met de bestaande werkgroepen en hebben we nieuwe gevormd: zo zijn er plannen voor operatie Steenbreek Soesterkwartier (stenen uit de tuin; groen erin), het verbeteren en vergroenen van het openbaar terrein (Zaaigroen), welkomstdoos voor nieuwe bewoners; aanpak zwerfafval, aardgasloze buurtjes en de nieuwe werkgroep met de topnaam WZN: Werkgroep Zonder Naam.....Geïnteresseerd om ook in andere activiteiten deel te nemen? Neem dan contact op.

Met een vriendelijke groet, Fokke de Jong