Tijdens de laatste algemene vergadering van 2016 op 22 december heeft Soesterhof het contract over de verkoop van grond met de NS ondertekend. Een mijlpaal voor dit burgerinitiatief van de Woonwerkplaats van Duurzaam Soesterkwartier. Lees meer.

Energie besparen in het Soesterkwartier   

Het stookseizoen is weer begonnen. Over welke energiebesparende en comfort verhogende maatregelen wilt u meer weten? De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier (VDS) wil de thermometer in de wijk steken en peilt middels onderstaand verzoek welke informatie gewenst is. Afhankelijk van de behoefte organiseert VDS op 26 januari een energie besparingsavond of een energieborrel in uw straat.

De windwerkgroep Soesterwijk Wiek van vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft de ambitie om windenergie op te wekken ten behoeve van 2.000 woningen en bedrijven in het Soesterkwartier en op de Isselt. Doe ook mee en reserveer alvast een WindAandeel.

 

Al jaren zoemen de bijen het Soesterkwartier rond met de Wagenwerkplaats als thuisbasis. In 2014 heeft Het Groene Spoor, werkgroep van Duurzaam Soesterkwartier, een bijenstal gebouwd. Nu wonen er drie volken en die zullen binnen enkele weken gezelschap krijgen van een vierde volk. De eerste opbrengst aan honing is geoogst.

Recent heeft NS besloten om het Hoofdgebouw van de Wagenwerkplaats (dus achter IMOSS/ Cliniclowns e.d.) met bijbehorend buitenterrein geschikt te maken voor het stallen van nieuw aangeschafte treinen. Deze functie krijgt hiermee een permanent karakter. De ambities met plannen in de Duurzaamheidsvisie 2015-2050 en het Masterplan voor de Wagenwerkplaats zijn daardoor onzeker geworden.