Op dinsdagavond 14 april kwam de groep mensen bij elkaar voor verdere bespreking van de plannen over de wijkeconomie. Henry de Gooijer fungeerde als voorzitter. Eerst was er een gecombineerd rondje voorstellen en antwoorden op de vraag: “wat is je bijgebleven, sprak je aan, of waar heb je iets toe te voegen aan/ van de rode loper?” In die ronde kwamen zaken naar boven die als positieve ontwikkeling waren ervaren, maar ook werd nadrukkelijk aangegeven dat je groot(s) kunt zijn door klein te blijven. Steekwoorden waren: Duurzaam, ondernemen, groen, zorg/ mantelzorg, en floreijnen.

Datum/Tijd: 25 maart 2015 | 19:45-21:30 uur
Locatie: Verkeerstuin (Wagenwerkplaats)

Alweer voor de zesde keer organiseren we een feestje voor de wijk. Om je te laten zien hoe de wijk steeds mooier en duurzamer wordt. In een uur nemen we je mee langs vier in het oog springende activiteiten waaraan we nu (samen-) werken. Daarnaast kijken we terug naar 5 jaar lang werken aan duurzaamheid in het Soesterkwartier. Tenslotte nemen we ook de tijd om de voorzittershamer van Willem Hamels over te dragen aan Fokke de Jong.

In De stad Amersfoort van 4 maart staat het volgende artikel over de Wijkeconomie in het Soesterkwartier.

Dinsdag 3 februari 2015 presenteerde de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier het haalbaarheid onderzoek Soesterkwartier wijkeconomie in de Observant. Zie dit artikel.

Op 6 februari 2015 ontvangen huiseigenaren in Amersfoort een brief van de rijksoverheid met daarin het voorlopige energielabel voor hun woning. Aan een energielabel kunt u aflezen hoe energiezuinig een woning is. A staat voor zuinig (weinig besparingsmogelijkheden) en G voor onzuinig (nog veel verbetermaatregelen mogelijk).