Presentatie "Op weg naar een florerende wijkeconomie in het Soesterkwartier"

Uitnodiging 3 februari 2015 De Observant (Stadhuisplein 7)

Wat gebeurt er als bewoners zelf hun wijk gaan ontwikkelen? In het Soesterkwartier zijn er tal van initiatieven die laten zien dat buurtbewoners daaraan werken. De gemeente en woningcorporatie Portaal daagden Duurzaam Soesterkwartier uit om een stap verder te gaan. Hoe kunnen bewoners, ondernemers en betrokkenen samen werken aan een florerende wijkeconomie?

Misschien heb je het wel gelezen in de krant: Het gaat nog niet zo hard met duurzame energie in Nederland. Doelstellingen worden niet gehaald. We zien dat ook in onze provincie. Steeds meer initiatieven "van onderaf" stranden op het provinciehuis, met een paar opvallende voorbeelden in de stad Utrecht. Op maandag 13 oktober tussen 18 en 19 uur wordt er daarom in het provinciehuis (Archimedeslaan6 te Utrecht) een petitie overhandigd namens zoveel mogelijk mensen die zich hiervoor hard willen maken. Wil je met jouw aanwezigheid deze petitie kracht bij zetten, laat even aan ons weten, sturen we nadere informatie.

Op 4 oktober was er een TV item waarin het project "Zon op de Kubus" een rol speelde. Het project behoort tot de drie genomineerden voor de "Groene Utrechter". Het item is na te zien door Hier te klikken. Het komt in minuut 3 aan bod.

Het programma 'Van graszaad tot zonnecel' op RTV Utrecht heeft een item gemaakt over de buurtmobiliteit in het Soesterkwartier. het is te zien op zaterdag 25 oktober om 7:15 en daarna elk uur.

De Nederlandse overheid wil dat gemeenten invulling geven aan maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). De aanwezige kennis over klimaatadaptatie en de lokale effecten van klimaatverandering worden echter niet altijd benut. Een student van de Vrije Universiteit, Maximiliaan Bruin, heeft onderzoek gedaan naar de innovaties in klimaatadaptatie en daarbij is ook Duurzaam Soesterkwartier voor geïnterviewd.

De Wijkwerkplaats is een nieuw project van Duurzaam Soesterkwartier dat in gang gezet is door o.a. Henry en Willem. Binnen dit project wordt gestreefd naar een versterking van de wijkeconomie door een bewonersgestuurde wijkontwikkeling in het Soesterkwartier te bevorderen.