In het najaar zal de Gemeente Amersfoort werken aan een nieuw bestemmingsplan voor de Wagenwerkplaats. Vanuit de vereniging willen we graag dat de duurzaamheid van het terrein wordt geborgd in dit plan. De nieuwe vereniging Soesterhof zal daar ook baat bij hebben: Nu al werken ze met vereende krachten aan een deelplan dat op allerlei duurzaamheidsaspecten heel hoog zal scoren.

Eind mei vond de eerste ALV van Coöperatie Zon@School plaats. De leden werden mooie resultaten van een zonnig jaar getoond. Het zonne-energiesysteem ligt nu een jaar op het schoolgebouw van De Kubus. De zonnepanelen hebben boven verwachting gepresteerd, waarmee leden een hoger "rendement" op hun inleg kon worden geboden dan verwacht. Een mooi moment om te vieren.

Het Groene Spoor heeft op 26 juni 2014 met een groep van ca 20 vrijwilligers van Royal Haskoning DHV gewerkt aan weer een stukje van de groene verbinding van de binnenstad met het buiten-, bosgebied.

Soesterkwartier zoekt handige repareerders

Repareren van kapotte producten is In deze weggooi-maatschappij ook duurzaam. Vanuit Duurzaam Soesterkwartier dragen we het plan voor een Repair-Café in onze wijk dan ook een warm hart toe.

Op 24 mei van 15.00 tot 17.00 uur doet de Hunzestraat 7 mee aan Open Deuren dag van Huis vol Energie! Aan het huis zelf valt nog niet veel te zien (behalve dan de noodzaak om te gaan isoleren). Maar over de afwegingen die er bij komen kijken om je huis energieneutraal te willen maken, kunnen we van alles vertellen. Zo kunt u het maatwerkadvies inzien en zullen wij, onder genot van een kopje koffie, vertellen welke keuzes wij gemaakt hebben en hoe we daartoe zijn gekomen.