In samenwerking met De Partner staat het Zonnecollectief van Duurzaam Soesterkwartier in de komende dagen met een informatiepunt over zonnepanelen in de wijk. Dit in voorbereiding van de infobijeenkomst op 4 oktober. Locatie Emmauskerk.

De subgroep zonnepanelen van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft een nieuw initiatief gestart. Gezamenlijke inkoop van zonnepanelen maakt aanschaf en plaatsing meer bereikbaar. Lees meer.

Ook dit jaar is er tijdens de Open Monumentendagen weer ruimschoots gelegenheid om op de Wagenwerkplaats de industriële monumenten en het mobiele erfgoed te bezichtigen.

Wat versta je onder duurzaamheid? Lees het verslag van de workshop van 26 juni 2012

Oud-Minister Jacqueline Cramer wisselde op dinsdagavond 26 juni jl. met een dertigtal Soesterkwartierders kennis en ervaring uit over het opzetten en het realiseren van een duurzame woonwijk op de Wagenwerkplaats in het Soesterkwartier. Zij had zichzelf uitgenodigd om te sparren met de leden van de bewonersgroep Woonwerkplaats over thema's als groen en natuur, energiezuinige woningen, materialen, water en sociale cohesie.