Vorig jaar november is de nieuwe werkgroep ‘welkom in de wijk’ van start gegaan. Het doel is nieuwe wijkbewoners welkom te heten en wegwijs in de wijk te maken. De achterliggende gedachte is om de leefbaarheid van de wijk te vergroten op sociaal, economisch en duurzaam vlak.

De werkgroep waarin 5 wijkbewoners en iemand van de winkeliersvereniging actief zijn is na een eerste kennismaking meteen aan de slag gegaan. Aan het einde van deze maand komt zij weer bij elkaar om het resultaat van de inventarisatie te bekijken en de opgeborrelde ideeën verder uit te werken.