In een klimaatrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte, wordt een studie beschreven waarbij de aandacht uitgaat naar andere gevolgen van klimaatverandering. De initiatieven in het Soesterkwartier worden weergegeven in een apart hoofdstuk over klimaataanpassingen op lokaal niveau.

Weersextremen zullen bijvoorbeeld vaker voorkomen en kunnen een bedreiging vormen voor de elektriciteits-, ICT- en transportnetwerken. En een stijging van de temperatuur kan invloed hebben op de volksgezondheid.

In het hoofdstuk 'Klimaataanpassing op regionaal en lokaal niveau' (vanaf blz 90) worden de activiteiten in het Soesterkwartier beschreven: ‘Energiek Soesterkwartier: diverse drijfveren om tot actie te komen’. De essentie van dit hoofdstuk is dat burgers zichzelf organiseren om energiebesparende en klimaatadaptieve maatregelen te nemen en ook daadwerkelijk profiteren van hun acties, waarbij de lokale overheid faciliteert. Op twee pagina’s worden de maatregelen en acties zoals het duurzame woonproject Soesterhof uiteengezet.

Rapport: Aanpassen aan klimaatverandering – Kwetsbaarheden zien, kansen grijpen, PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), met medewerking van Kennis voor Klimaat en KNMI. Den Haag, 2015, ISBN: 978-94-91506-90-1, PBL-publicatienummer: 1454.