• Contact personen

  Roos en Claudine

 • telefoon

  ???

 • website

  website

Vanaf 2014 is een werkgroep actief met als doel de wijkeconomie van het Soesterkwartier te versterken. Met ondernemers, winkeliers, bewoners, collectieven is hieraan gewerkt. Het maakte veel energie los bij allen. Er is een plan gemaakt om in 2015 een flinke eerste stap te zetten.

De Uitdaging

Het was februari 2014 dat Duurzaam Soesterkwartier zich door Gemeente en Portaal liet uitdagen een plan te maken de wijk van onderaf te ontwikkelen. Twee signalen werden ons gegeven:

 • De tijd verandert. De maatschappij waarin alles van de wieg tot het graf wordt geregeld, laat steeds meer knelpunten zien. Door de crisis staan ‘de instanties’, zoals de gemeente en corporaties, steeds meer open voor ideeën waarbij mensen zelf (in een nieuwe vorm van gezamenlijkheid ) de regie terugnemen: over de woonomgeving, over wonen, over zorg en welzijn.
 • In het Soesterkwartier gaan steeds meer mensen naar de voedselbank. De gemeentelijke wijkatlas laat ook zien dat de werkloosheid vanaf 2010 van 5% naar 7,8% groeide, een toename van meer dan 50%. Door de crisis raken wijkbewoners hun economische vastigheid kwijt.

De uitdaging die we kregen was om met de wijk “bewonersgestuurde wijkontwikkeling” mogelijk te maken. De relatief goede zelforganisatie van het Soesterkwartier maakt de wijk tot interessante plek om burgerkracht te mobiliseren. De werkwijze, thematiek en successen van Duurzaam Soesterkwartier maakt ons als een bewonersvereniging interessant om een experiment op te starten. Wij waren vereerd met dit vertrouwen en hebben de handschoen opgepakt.

De visie

De drie thema’s die in de uitdaging schuilden, waren Wonen, Werken en Welzijn. In klein comité hebben we ons ingelezen in deze voor ons nieuwe thema’s. Ook zijn we om de tafel gegaan met organisaties die zich richten op werken en leren, en ook met de woningcorporaties en enkele gemeentelijke afdelingen.

Het resulteerde in een visie, die we hebben geschreven aan de hand van een punt aan de horizon, 2017, die we de Finishfoto hebben genoemd. Het document bevat het verhaal van Sandra en Dennis, twee bewoners in het Soesterkwartier met wie het niet goed ging. Ze krabbelen er weer bovenop, dankzij een florerende bewonersgestuurde wijkeconomie. Het verhaal is hier te lezen.

De start van een haalbaarheidsonderzoek

De visie werd door de groeiende groep van betrokkenen herkend als interessant, innovatief en een passend antwoord op de vraagstelling. Tegelijk riep het veel nieuwe vragen op: Wat vindt de wijk ervan, kan het wel binnen huidige regelgeving, hoe kan dit idee handen en voeten krijgen? Een haalbaarheidsonderzoek zou antwoord op deze vragen moeten geven, en meteen opmaat moeten zijn voor een experiment. Direct na de zomervakantie zijn we hiermee aan de slag gegaan.

Het was voor een ieder wel even wennen. Bewoners aan zet, dat vraagt ook een andere houding van ‘de instanties’. Op het stadhuis is een volggroep ingesteld, een groep ambtenaren uit verschillende sectoren, die werd bijgepraat om op afroep kennis en expertise beschikbaar te stellen.

Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit enkele onderdelen:

 • In gesprek met de wijk, door middel van persoonlijke interviews en een bewonersbijeenkomst
 • Onderzoek naar de wettelijke knelpunten, door deelname aan een landelijk project van Platform31
 • Uitwerken van diensten-modellen, als co-productie met betrokken bewoners en ondernemers en in samenspraak met mogelijke partners.
 • Het onderzoeken van de juiste juridische entiteit om het mogelijk te maken
 • Het organiseren van een mini-conferentie, als oplevering van het onderzoek

De interviews en bewonersbijeenkomst

Met bewoners, ondernemers, bestaande collectieven, ervaringsdeskundigen en betrokken instanties zijn open gesprekken gevoerd. Wat zijn nou de problemen die worden gevoeld, welke belangen kunnen we met elkaar dienen, hoe open staan we voor het deelnemen aan nieuwe vormen van gezamenlijkheid? Bewoners en ondernemers die we spraken, nodigden we ook uit om deel te nemen aan een nieuwe werkgroep in de vereniging.

Ondertussen kwam steeds luider en duidelijker naar boven dat we een belangrijk thema waren vergeten in onze visie over wijkeconomie: De leefbaarheid van de wijk gaat achteruit doordat steeds meer winkeliers de wijk verlaten. We hebben daarom “Winkelen” als een belangrijke vierde peiler toegevoegd.

Half oktober hebben we vervolgens de hele wijk uitgenodigd om mee te dromen, denken en doen aan dit thema. Ongeveer 70 mensen dachten in een wervelende avond rondom het “Rad van Floreyn” na over de meest passende vormen van onderlinge dienstverlening voor een florerend Soesterkwartier. Er lagen 16 dienstenkaarten uitgestald, waarop aan het eind van de avond een ieder zijn Floreynen kon investeren. Het leverde een schat aan informatie op, waaronder ook de meest wenselijke focus.

De thema’s

In een intensieve periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie kwam de groeiende werkgroep ‘wijkeconomie’ vaak bij elkaar. Het onderwerp leent zich het beste om in kleinere groepjes op sub-thema’s bij elkaar te komen: Wonen, Welzijn, Groen en Winkelen. Ieder groepje bezon zich op dienstverlening van en voor de wijk. Rond de kerst hebben we de oogst van het waardevolle proces samengevat in een notitie. Deze is hier te vinden.

De toetsing met Platform 31

Na de zomer werd bekend dat we door Platform31 werden uitgekozen om mee te doen aan het landelijke project “Ruim op die regels”. Een prachtig middel voor ons om plannen aan experts voor te leggen, en te laten toetsen op haalbaarheid binnen bestaande regelgeving. Het plan om een eigen betaalmiddel te introduceren, roept bijvoorbeeld vragen op rondom fiscaliteit. Het Platform31 project loopt vanaf november 2014 en gaat heel 2015 nog door.

De Presentatie

Op 3 februari 2015 presenteerden we als wijk de plannen die we met bewoners en ondernemers hebben geschreven. De plannen vormen gezamenlijk de basis om vanaf 2015 activiteiten te ontwikkelen met als doel een versterkte wijkeconomie in het Soesterkwartier.

De Opvolging

In 2015 zijn we enthousiast van start gegaan met het uitwerken van twee vervolgactiviteiten:

 1. De SK Zomerparade: Een jaarlijks terugkerende markt op de Noordewierweg waar de wijk haar sociale en economische kracht aan elkaar presenteert. In 2015 was dat 4 en 5 juli, in 2020 op vrijdag 9 juni (maar de status daarvan is onzeker i.v.m. corona).
 2. De Werkplaats Soesterkwartier: Een collectief bewonersbedrijf waar mensen elkaar diensten verlenen. Dit project is inmiddels beëindigd.