De overheid heeft tot doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn en al in 2022 in Groningen de gaswinning definitief te stoppen. De gemeente Amersfoort heeft haar eigen doelen gesteld: in 2030 wil de stad CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat er netto geen CO2 meer wordt uitgestoten en in de praktijk houdt dit onder andere in dat aardgas in 2030 niet meer voor verwarming zal worden gebruikt. Per wijk wordt de komende jaren een plan gemaakt om industrie en woningen op een alternatieve energiebron aan te sluiten. Voor het Soesterkwartier is in 2020 zo’n plan voorzien, dit jaar dus. Dat plan is dus nu nog niet bekend, het proces om tot een plan te komen, moet nog starten. Nadat het plan is vastgesteld, zal het nog ongeveer 10 jaar duren voordat de wijk echt van ’t gas af is.

Het is dus niet nodig om voor jouw huis nu meteen een alternatief voor de vertrouwde gasketel te regelen. Sterker nog: het kan verstandig zijn even af te wachten wat het voorstel van de gemeente is voor jouw straat of wijk. Als alles volgens planning verloopt, is dat plan er voor het eind van dit jaar. Hier vind je meer informatie over de gemeentelijke plannen: https://www.amersfoort.nl/project/amersfoort-aardgasvrij-1.htm

[verder lezen bij isoleren…]