Onderzoek naar mogelijkheden van de eco-town in het Soesterkwartier

Internationale studenten hebben in het voorjaar van 2010 een inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijkheden van de eco-wijk in onze wijk, mede in het licht van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering in de regio. De aanbevelingen uit dit rapport zijn aan enkele betrokkenen van onze vereniging en de gemeente Amersfoort in juni 2010 gepresenteerd.

Een groep van 6 internationale studenten, verbonden aan de Universiteit Wageningen, onderzocht afgelopen weken de invloed van klimaatsverandering op de waterhuishouding van de Woonwerkplaats, het toekomstige ecologische woningbouwproject op de Wagenwerkplaats. Doel van de studie was het doen van aanbevelingen aan de gemeente Amersfoort bij de ontwikkeling van dit bouwproject. Hierbij werd rekening gehouden met de invloed van mogelijk toekomstige grote watervolumes als gevolg van klimaatverandering op het grondwaterpeil. Ook sociale aspecten met betrekking tot het Soesterkwartier werden bestudeerd.

De studenten deden hun onderzoek in het kader van een training van adviesvaardigheden. Hun vak-expertise dienen zij op een passende en effectieve wijze naar hun toekomstige klant te communiceren. In dit onderzoeksproject hebben ze kunnen aantonen dat ze hiervoor een goede basis hebben ontvangen. Met concrete aanbevelingen, zoals zorg voor goede retentie-vijvers voor het infiltreren van grote hoeveelheden water, hebben zij een mooi resultaat afgeleverd, waar ook wij als Duurzaam Soesterkwartier ons voordeel mee kunnen doen.

De aanbevelingen uit dit rapport zijn aan enkele betrokkenen van onze vereniging en de gemeente Amersfoort in juni 2010 gepresenteerd. De aanbevelingen hebben met name betrekking op duurzame design-opties voor de ontwikkeling van de wijk. Lees een Engelstalig artikel en download het rapport of een samenvatting.