Ledenvergadering 24 maart

ALV 24 maart 2022 Op die bewuste avond zaten we met 16 mensen om een grote tafel in de verkeerstuin. Na 2 jaar corona stilstand was er weer een levendige gedachtewisseling over duurzame activiteiten én kansen in de wijk. Voor mij persoonlijk…

‘Amersfoort geeft warmte’

Voor veel minima wordt de energierekening dit jaar onbetaalbaar. De compensatie van de rijksoverheid van circa €800 voor minima zal voor velen onvoldoende zijn om het warm te houden. Met name veel kerken in Amersfoort komen in actie…

ALV donderdagavond 24 maart

Op donderdagavond 24 maart 8 uur houdt Vereniging Duurzaam Soesterkwartier een algemene ledenvergadering voor leden en andere geïnteresseerden. We hopen dat we oude bekende en ook nieuwe vreemde mogen verwelkomen in de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats. Van…