warmtescan
  • Contact personen

    Fedde Bloemhof

  • telefoon

    nul zes 46224827

Warmtescan actie voorjaar ’22

De gemeente Amersfoort heeft, samen met Duurzaam Soesterkwartier een pilot opgezet waarbij in twee straten in de wijk de voorgevel van alle woningen van particulieren op de foto komen. Dat is geen gewone foto maar een warmtebeeld, zodat de bewoners kunnen zien hoe het gesteld is met de isolatie van de woning. Na analyse wordt een gratis adviesrapport aan de bewoners toegestuurd met daarin het warmtebeeld en een advies. Onderdeel daarvan is een suggestie voor isolatie maatregelen.

De warmtebeeld foto’s zijn inmiddels gemaakt en de adviesrapporten zijn verstuurd. Begin mei kunt u het rapport verwachten.

Dit advies is onafhankelijk, er zijn geen isolatiebedrijven betrokken en achteraf krijg je geen ongevraagde aanbiedingen naar aanleiding van de actie.

Wel bieden we de mogelijkheid aan om een adviesgesprek over isolatie aan te vragen en bewoners kunnen meedoen met een collectieve inkoopactie van isolatie in het najaar. Hier kunt u uw belangstelling laten weten:

Laat ’t ons weten als u uw huis wilt verduurzamen:

Veel gestelde vragen

Veel warmte uit woningen gaat verloren via ramen, daken en gevels. Een warmtescan laat zien waar warmtelekken zitten. Het is niet mogelijk om op basis van een warmtescan een precieze isolatiewaarde vast te stellen. Wel is het mogelijk om hiervan een indicatie te geven. Goede isolatie zorgt voor beter wooncomfort en een lagere energierekening. Daarnaast is isoleren een goede stap om uw woning te verduurzamen.

Een warmtefoto of warmtescan is een foto gemaakt met een thermografische camera. Deze vangt straling op van het gefotografeerde object (bijv. een woning) én de omgeving er omheen. Deze straling is afhankelijk van de temperatuur en met het menselijk oog niet te zien. De straling uit zich op het beeld in kleuren. Over het algemeen geldt: hoe roder, hoe warmer. Maar let op, een warmtefoto interpreteren is niet zo makkelijk als het lijkt. Daarom wordt hiervoor een expert ingezet.

 

We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met jouw privacy.

De warmtefoto geeft – anders dan een gewone foto – géén informatie over wat er in huis is. Alleen de temperaturen van alle gevelelementen zijn zichtbaar en de gevels van de buren zijn geblurd.

Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met het bedrijf dat de warmscans uitvoert. Hier zijn de afspraken te lezen.

Deze warmtescans zijn onderdeel van een pilot. Op basis van de uitkomsten wordt gekeken of en hoe er een vervolg kan komen waarbij meer woningen zullen worden gescand.

Met het oog op deze pilot heeft de gemeente Amersfoort heeft samen met Duurzaam Soesterkwartier representatieve eengezinswoningen geselecteerd die gebouwd zijn tot en met de jaren ’50. Woningen in deze categorie zijn in veel gevallen nog onvoldoende geïsoleerd.

Tijdens een koude dag of nacht in maart worden de geselecteerde woningen in opdracht van de gemeente Amersfoort vanaf de openbare weg gescand door het gespecialiseerde team thermografen. Deze scan wordt van de buitenkant van de voorgevel gemaakt. De warmtescans van de woningen worden verwerkt tot een isolatie-advies. In deze video wordt dit verder toegelicht.

Dit is niet met zekerheid te zeggen. De warmtescans worden alleen gemaakt als het buiten koud genoeg en droog is. De foto’s worden vanaf 13 maart gemaakt.

We proberen enkel woningen te selecteren die goed zichtbaar zijn. Soms kan het toch voorkomen dat bijvoorbeeld een boom het zicht ontneemt. We proberen dan zo veel mogelijk van de woning op de scan te krijgen. Als er geen scan gemaakt kan worden, dan krijgt u daarvan bericht.

Nee, in principe bieden wij dit niet. Alleen de voorgevel wordt gescand. Op deze manier is het mogelijk veel woningen in beeld te brengen en zo veel bewoners te bereiken. In de praktijk merken we dat de voorgevel redelijk representatief is voor het hele huis. Als er wel grote verschillen zijn, ben je daar als bewoner vaak van op de hoogte. Bij twijfel kun je naderhand bij Duurzaam Soesterkwartier een uitgebreide warmtescan aanvragen. Dan is het wel mogelijk alle delen van de gevels in beeld te brengen. Desgewenst kunnen ook binnen warmtebeeld-foto’s worden gemaakt.

Nee, de warmtescans worden in principe vanaf de openbare weg gemaakt en de thermograaf hoeft niet op het privé terrein te komen. We gaan er vanuit dat de thermostaat niet lager staat dan zo’n 15 graden Celsius.

Nee, dit is niet nodig. De warmtescan wordt gemaakt wanneer de buitentemperatuur laag genoeg is. Hierdoor is het temperatuurverschil tussen buiten en binnen groot genoeg en worden de warmtelekken waargenomen.

Het rapport met warmtescan en het isolatieadvies ontvangt u van Duurzaam soesterkwartier in de maand april.

Nee, u ontvangt enkel gegevens van uw eigen woning. De woning van uw buren wordt geblurd in uw warmtescan rapport. Als u zich afmeldt, wordt er geen warmtescan gemaakt van uw woning en ontvangt u deze niet.

U kunt zich voor afmelden via deze site. Dit kan door het invoeren van uw postcode plus de unieke code van 8 karakters, bijna bovenaan deze pagina. U  vindt deze code in de brief die u van de gemeente heeft ontvangen over deze warmtescan actie.

Deze actie is beschikbaar voor geselecteerde woningen in de wijk Soesterkwartier Twijfelt u of u de brief wellicht gemist heeft, neem dan contact op met Duurzaam Soesterkwartier

Als je niet aan de Dollardstraat of Spaarnestraat woont, val je buiten deze actie, maar je kunt wel een individuele warmtescan aanvragen bij de vereniging: stuur dan een e-mail naar energiecoachsoesterkwartier@gmail.com

Het rapport op maat maken wij op basis van de warmtefoto van uw woning. Het advies is zo geschreven dat u een beter beeld kunt krijgen van de warmtelekken in uw woning. Naast eenvoudige tips, zoals het aanbrengen van radiatorfolie of tochtstrips, krijgt u een specifiek isolatieadvies. Op deze manier kunt u effectiever aan de slag met het isoleren van uw woning. Onderstaande afbeelding geeft een eerste beeld van de Heatpulse rapportage.  In deze video wordt het rapport verder toegelicht.