ALV donderdagavond 24 maart

Op donderdagavond 24 maart 8 uur houdt Vereniging Duurzaam Soesterkwartier een algemene ledenvergadering voor leden en andere geïnteresseerden. We hopen dat we oude bekende en ook nieuwe vreemde mogen verwelkomen in de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats.
Van 8 tot 9 praten we je bij over de acties van deze winter, daarna is er volop gelegenheid voor een drankje.

Programma:

Groengordel
De vrienden van de groengordel zijn al jaren actief en bereiken veel. De uitkomsten van het wijkperspectief zijn een extra stimulans, er is veel draagvlak én budget om de groengordel te verbeteren én meer.

Lichtvervuiling
Michel Gomez, gebiedscoördinator bij De Alliantie, wil de discussie op gang brengen over lichtvervuiling in de wijk nadat hij tijdens een avondwandeling besefte hoeveel licht er lukraak wordt verspreid. We gaan met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden…

Regenwateropvang
Naar aanleiding van de hittesafari die vorig najaar in het Soesterkwartier plaatsvond, kregen we van het Klimaatverbond een subsidie van E800 voor steenbreek-achtige maatregelen in tuinen. We hebben eerder een oproep gedaan waaruit bleek dat er wel belangstelling is voor zaken als bijv. regentonnen en infiltratie kratten.

Schoon Soesterkwartier.
Met enige regelmaat – ook afgelopen zaterdag – houden we een opschoonactie, enkele actieve bewoners gaan wekelijks op pad met zak en prikstok. Hoe kunnen we de wijk schoner houden? Zou de ‘kraan’ dicht kunnen, of blijven we dweilen?

Hulp bij energie besparen
Na een lastige periode – corona speelde ons parten – zijn er veel ontwikkelingen rond energiebesparing in huis. Een paar acties waar we meer over willen vertellen:

  • Amersfoort geeft warmte is een solidariteitsfonds voor de energierekening. Dit is geen VDS initiatief, maar we werken wel nauw samen, want de energierekening is voor veel gezinnen een probleem, voor een groeiend aantal levert het slapeloze nachten op. Gezinnen die wat over hebben kunnen via dit fonds mensen helpen die echt in de knel komen. Donderdagavond meer hierover.
  • Met name (maar niet alleen) huurders in de wijk worden bezocht door een adviseur van Klimaatroute, die advies geeft over kleine maatregelen in huis die het energieverbruik kunnen beperken.
  • De warmtescan: we geven als vereniging nu 2 seizoenen advies over isolatie met behulp van een warmtebeeldcamera. We hebben een forse achterstand en daarom doen we samen met de gemeente een pilot waarbij in 2 straten alle huizen worden gescand. Bewoners krijgen naderhand een kort rapport met de foto en een advies. Ook hierover meer op de alv.