Gedeputeerde De Jong vindt inspiratie in het Soesterkwartier

Gedeputeerde Wouter de Jong van de Provincie Utrecht heeft op 9 september een werkbezoek gebracht aan de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. Deze helpt bewoners van de wijk Soesterkwartier in Amersfoort met het verlagen van hun energieverbruik, verzorgt lessen voor kinderen over duurzame energie en voert een lobby voor het ontwikkelen van ecologische woningbouw.

De vereniging ontstond nog geen jaar geleden vanuit het burgerinitiatief Wagenwerkplaats. Dat wilde de bewoners van het Soesterkwartier verenigen rondom een thema waar zij allemaal belang bij hadden. Dat werd duurzaamheid en energie.

“Het is verrassend te ontdekken dat we hiermee meer mensen actief hebben weten te maken dan we hadden durven hopen”, vertelde Willem Hamels, voorzitter van de vereniging Duurzaam Soesterkwartier, aan de gedeputeerde. “Vandaag is de vereniging niet meer weg te denken uit onze wijk. Vier werkgroepen voeren activiteiten uit die veel bewoners de kans biedt om kosten op de energierekening te besparen.”

Speciaal daarvoor getrainde straatambassadeurs mobiliseren hun buren om gezamenlijk energiebesparende maatregelen te nemen. Zij wijzen hun bewoners ook op subsidieregelingen zoals Energiek Utrecht die particulieren stimuleert tot het verbeteren van de isolatie van hun woning. De andere werkgroepen houden zich bezig met educatie voor schoolkinderen, een onderzoek naar een windmolen in de wijk en een lobby voor ecologische woningbouw.

De provincie Utrecht heeft de ambitie om in 2040 een schone economie onafhankelijk van fossiele brandstoffen te hebben. “Een hoog doel, dat alleen haalbaar is als de mensen zelf hun schouders eronder zetten”, stelt gedeputeerde De Jong. Hij was benieuwd hoe de leden van de vereniging elkaar enthousiast hebben gemaakt en hoe ze hun enthousiasme hebben weten vast te houden.

De gedeputeerde sprak zijn waardering uit voor de vereniging. “Met elkaar aan de slag voor duurzaamheid, een grassroots beweging van mensen zelf. Dit stemt mij zeer enthousiast. Jullie laten zien dat het kan, buurtgenoten mobiliseren voor energiebesparing en duurzame energie. Ik hoop dat vele buurten jullie voorbeeld volgen. Dit is hard nodig vanwege stijgende energieprijzen en het klimaat.”

Bron: Persbericht Provincie Utrecht, 10 september 2010