Ledenvergadering 24 maart

ALV 24 maart 2022

Op die bewuste avond zaten we met 16 mensen om een grote tafel in de verkeerstuin. Na 2 jaar corona stilstand was er weer een levendige gedachtewisseling over duurzame activiteiten én kansen in de wijk. Voor mij persoonlijk een verademing!

Dit kwam langs:

Hulp bij energie besparen

Na een lastige periode – corona speelde ons parten – zijn er veel ontwikkelingen rond energiebesparing in huis. Daar zijn twee belangrijke aanleidingen voor: de extreem hoge energieprijzen leiden tot veel aanvragen in onze mailbox energiecoachsoesterkwartier@gmail.com
Daarnaast bleek in opvallende veel gesprekken van het wijkperspectief (vorig najaar) dat veel woningeigenaren behoefte hebben aan perspectief: ze horen over de warmtetransitie en ‘van het gas af’, maar concrete plannen ontbreken. Dat maakt mensen onzeker en daar willen we als vereniging hulp bieden. Mensen kunnen en vrijwillige energiecoach vragen langs te komen. In dat bezoek proberen we het huis én de wensen van de bewoners in kaart te brengen. Daar komen dan tips en adviezen uit voort.

  • Amersfoort geeft warmte is een solidariteitsfonds voor de energierekening. Dit is geen VDS initiatief, maar we werken wel nauw samen, want de energierekening is voor veel gezinnen een probleem, voor een groeiend aantal levert het slapeloze nachten op. Gezinnen die wat over hebben kunnen via dit fonds mensen helpen die echt in de knel komen.
  • Met name (maar niet alleen) huurders in de wijk worden bezocht door een adviseur van Klimaatroute, die advies geeft over kleine maatregelen in huis die het energieverbruik kunnen beperken.
  • De warmtescan: we geven als vereniging nu 2 seizoenen advies over isolatie met behulp van een warmtebeeldcamera. We hebben een forse achterstand. Mede daarom doen we samen met de gemeente een pilot waarbij in 2 straten alle huizen worden gescand. Bewoners krijgen naderhand een kort rapport met de foto mét een advies. Over enige tijd gaan we kijken hoe de respons is. Een aantal aanwezigen biedt aan mee te doen met het uitdelen van de rapporten zodra ze klaar zijn.
  • We hebben het plan om gesprekken met bewoners te publiceren waarbij het gaat over hun eigen ervaringen met duurzaamheid: wat hebben ze in huis gedaan en waarom. We denken dat we zo elkaar kunnen inspireren.

Lichtvervuiling

Michel Gomez, gebiedscoördinator bij De Alliantie, en Chantal van der Leest willen de discussie op gang brengen over lichtvervuiling in de wijk. Met name rond appartementencomplexen wordt er lukraak licht verspreid. Er zijn goede argumenten voor verlichting – met name veiligheid speelt mee – maar de overdaad wekt de indruk dat er niet goed wordt gekeken naar de balans tussen doelmatigheid en overlast. We gaan met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden. Bewustwording op dit vlak is hard nodig. Drie van ons gaan hierover verder in gesprek. Hier alvast een actie: ‘licht uit – deur dicht’

Groengordel

De vrienden van de groengordel zijn al jaren actief en bereiken veel. Sinds kort is deze werkgroep deel van Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. We bespreken mogelijkheden om de groengordel te verbeteren. De werkgroep houdt een vinger aan de pols bij het beheer van de groengordel, ze is een klankbordgroep voor de gemeente en gesprekspartner als het gaat om plannen als de Kop van Isselt. De houding van de werkgroep: veranderingen zijn welkom, mits ze een verbetering zijn. Het gesprek dat ontstaat laat zien hoe belangrijk we het groen in de wijk vinden. Meer hierover op Groengordel – Duurzaam Soesterkwartier

Regenwateropvang

Naar aanleiding van de hittesafari die vorig najaar in het Soesterkwartier plaatsvond, kregen we van het Klimaatverbond een subsidie van E800 voor steenbreek-achtige maatregelen in tuinen. We hebben eerder een oproep gedaan waaruit bleek dat er wel belangstelling is voor zaken als bijv. regentonnen, infiltratie kratten en een afkoppelset. We gaan dit voorjaar aan de slag!

Schoon Soesterkwartier.

Dit onderwerp kwam diverse keren – met name bij de bespreking van de groengordel langs. Het was vooral een warm pleidooi voor het schoonhouden van onze omgeving.
Naast onze werkgroep is er nu ook een groep van de Emmaüskerk actief: zondag ruimden zij de Puntenburg omgeving op. Mooi dat er zo meer mensen worden betrokken.
Fedde Bloemhof