• Contact personen

    Fedde Bloemhof

  • telefoon

    0646224827

De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft als motto; “we werken samen aan een leefbare, duurzame en weerbare wijk”. Al tien jaar zijn we als vereniging actief rondom thema’s van technische en sociale duurzaamheid. Welke voortkwamen uit de duurzame doelstelling van het niet uitputten van de eindige grondstoffen.

Sinds het klimaat akkoord van Parijs in 2015 speelt de klimaatdoelstelling om de uitstoot van CO2 verminderen. De gemeente Amersfoort neemt sinds 2017 haar verantwoordelijkheid en komt begin 2019 een warmtevisie en routekaart voor een duurzaam verwarmd Amersfoort. Stapsgewijs zal er per wijk een plan gemaakt worden, ook voor het Soesterkwartier en wel in 2020.  Ook marktpartijen als Nefit en Remeha spelen in hun radiocommercials in op de energietransitie, er is immers geld te verdienen.

Als wijkbewoners, de een meer dan de ander, voelen we ook de urgentie van de energietransitie.  Met een groep van twaalf wijkbewoners hebben we onze visie en antwoorden geformuleerd op de energietransitie die op ons af komt.

Doelstelling

  • Het Soesterkwartier is CO2-neutraal in 2030.
  • We streven ernaar dat alle bewoners in dit proces mee kunnen maken. Dus dat lusten en lasten eerlijk worden verdeeld.
  • VDS is daarbij de schakel tussen bewoners enerzijds en gemeente, provincie en goede initiatieven in het land anderzijds.

We realiseren deze doelstelling door deze paden naast elkaar te bewandelen:

1. een visie met routekaart uit te werken hoe wij de energietransitie in het Soesterkwartier voor ons zien: VDS-voorstel.zip

2. intermediair te zijn tussen gemeente en bewoners

3. mobiliseren van bewoners

4. praktische tips op individueel en grid-niveau
Van deze 4 deel-’projecten’ geven we hieronder een aanzet. Deze aanzetten zijn gebaseerd op de drie gesprekken die we als transitiegroep in het najaar met elkaar voerden. Meer dan een aanzet is het nog niet: ons voorstel is dat mensen die zich voelen aangesproken door één of meer van deze projecten elkaar opzoeken om het idee verder uit te werken.

Voor huiseigenaren zijn praktische tips en voorbeelden te vinden ik deze brochure: heb jij al een warmteplan
Je vindt er uiteenlopende mogelijkheden om jouw woning te verduurzamen. De scenario’s gaan verder dan alleen isoleren, maar naast projecten voor gevorderden (‘passief huis’) vind je er ook een aanpak die uitgaat van kleine stappen.