Energiek Soesterkwartier 2011 op 23 maart

Voor de tweede keer wordt het evenement Energiek Soesterkwartier georganiseerd (co-productie Gemeente en Vereniging) en wel op 23 maart 2011. De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier kijkt tijdens dit evenement terug op een prachtige start in 2010. Ook in 2011 willen we mooie resultaten behalen. Samen met u. Vorig jaar werd de nadruk gelegd op het thema “Verbeter uw woning”. In 2011 wordt vooruitgekeken naar de mogelijkheden met zonne-energie in onze wijk.


Middag: Kinderprogramma

Tijd: 15:00 – 17:00 uur

Ontwerp het Duurzaam Soesterkwartier van de Toekomst: aan de hand van foto’s van gebouwen van het Soesterkwartier gaan kinderen van 6 – 9 jaar of 9 – 12 jaar in team aan de slag met het ontwerpen en bouwen van hun eigen duurzame gebouw voor het Soesterkwartier. Het mooiste gebouw in beide categorieen wint een prijs. Alle gebouwen worden ’s avonds tentoongesteld.


Avondprogramma

Tijd: 19:30 – 22:30 uur (19.30-20.00 uur inloop)

Genodigden: de gehele wijk (4500 woningen)

Locatie: Emmaüs-kerk, Soesterkwartier, Amersfoort

Rob Lampe is de gastheer van de avond en zal zorgen dat het geheel een interactief karakter krijgt. De intentieverklaring voor deelname aan collectieve zonnestroomcentrale liggen onder de stoelen. Het welkomstwoord komt van wethouder Tigelaar.

  • Duurzaamheid in onze wijk: Wat hebben we bereikt, wat nog te doen?
  • Straten in het Soesterkwartier isoleren hun woningen
  • Hoe we in het Soesterkwartier gezamenlijk zonne-energie gaan opwekken.
  • Welke straat wint onze wijkklimaatstraatcompetitie. Doet u al mee?

Hierna de trekking van de loterij ‘aandeel in zonnepaneel’  t.w.v. 500 euro.

Aansluitend de informatiemarkt en gesprekstafels waar men over thema’s kan discussieren.

Tafels met informatie

  • Algemeen Duurzaam Soesterkwartier
  • De Partners voor zonne energie op je eigen huis

Gesprektafels met informatie over

  • Samen investeren in zonnestroom
  • Straatambassadeurs in 2011