Gratis – kunstmestkorrels uit rioolwater

Op de Dag van de Duurzaamheid, woensdag 10 oktober 2018, kunnen inwoners uit Amersfoort en omstreken gratis, uit rioolwater geproduceerde, kunstmestkorrels ophalen.

Inwoners zijn van harte welkom op de rioolwaterzuivering Amersfoort, tussen 10.00 en 14.00 uur aan de Neonweg 30, industrieterrein de Isselt.

Zuivering van de toekomst

Het Waterschap aan ’t woord: “Dagelijkse zorgen we voor waterveiligheid, voldoende en schoon water. Hiermee borgen we de veiligheid en leefbaarheid van ons gebied, nu én voor toekomstige generaties. Door de gevolgen van klimaatverandering veranderen ook de omstandigheden waarin we ons werk uitvoeren. Om onze leefomgeving ook in de toekomst goed te houden is het steeds meer van belang om grondstoffen opnieuw te gebruiken en duurzame energie op te wekken. Rioolwater wordt niet langer gezien als afvalwater, maar als bron van grondstoffen. Daarom bouwen we rioolwaterzuiveringen om tot energie- en grondstoffenfabrieken, zoals in Amersfoort en Apeldoorn.”

Circulair en duurzaam

Waterschap Vallei en Veluwe gelooft in een circulaire economie. “Met het ombouwen van onze rioolwaterzuiveringen tot energie- en grondstoffenfabrieken, winnen we op verschillende manieren grondstoffen terug. In Apeldoorn en Amersfoort wordt fosfaat opgewerkt tot groene meststof (struviet) en in Ede gaan we uit wc-papier Actief Kool maken, een product waarmee medicijnresten uit afvalwater gezuiverd kunnen worden.”