Hoeveel CO2 is er in tien jaar bespaard in de wijk?

Amersfoort stelt zich ten doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn: we moeten tegen die tijd veel minder CO2 uitstoten en wat we niet kunnen vermijden, moeten we compenseren. Vereniging Duurzaam Soesterkwartier begon al in 2009 met acties om de wijk duurzamer te maken.

Eerst met het gezamenlijk aanschaffen van zonnepanelen, isolatieglas en het isoleren van spouwmuren, vloeren en daken. Er deden 180 mensen mee. Na enige tijd werden initiatieven breder: mensen gingen (steeds meer elektrische) auto’s delen, CV-installaties van 200 huishoudens werden beter ingesteld zodat ze zuiniger stoken, op schooldaken kwamen zonnepanelen en de Soesterhof wordt gebouwd: 42 energie neutrale huizen.
(Hier beperken we ons even tot de acties waarvan de CO2-besparing goed te schatten is. Want hoe bereken je het effect van bewustwording? En hoe bepaal je de effecten van de vergroening van de wijk, ook een speerpunt bij veel initiatieven.)

Drie studenten van de Wageningen Universiteit hebben vorig jaar alle maatregelen in kaart gebracht en uitgerekend hoeveel CO2 besparing het in die 10 jaar heeft opgeleverd. De conclusie was: bijna 15.000 ton CO2 is bespaard. Om een idee te geven hoeveel dat is: het is de uitstoot van bijna 8 miljoen m3 aardgas.  Het onderzoek leverde een indrukwekkend rapport op waarvan je de samenvatting hier kunt lezen.

Mail ons voor meer informatie.