• Contact personen

    Leonne van Outvorst

  • email

    email

  • telefoon

    ???

Vorig jaar november is de nieuwe werkgroep ‘welkom in de wijk’ van start gegaan. Het doel is nieuwe wijkbewoners welkom te heten en wegwijs in de wijk te maken. De achterliggende gedachte is om de leefbaarheid van de wijk te vergroten op sociaal, economisch en duurzaam vlak.

De werkgroep waarin 5 wijkbewoners en iemand van de winkeliersvereniging actief zijn is na een eerste kennismaking meteen aan de slag gegaan. Inmiddels heeft de werkgroep een mooi resultaat bereikt: de eerste welkom-pakketten zijn samengesteld en bezorgd bij nieuwe bewoners van de wijk!