Soesterwijkwiek in gesprek met toekomstige molenaars

Online bijeenkomst op woensdagavond 15 juli

De Soesterwijkwiek gaat een nieuwe fase in: na jarenlange voorbereidingen gaan we nu vergunningen regelen, grond aankopen én geld werven.

De groep wil belangstellenden bijpraten over de stand van zaken en overleggen over financiële zaken. Ook willen we polsen of er interesse is om Vroege Molenaar te worden. Dat zijn windaandelen met een hoger risico. Dit gebeurt online op woensdagavond 15 juli om 20 uur.

Het doel van de Soesterwijkwiek: met liefst twee windmolens aan de rand van industriegebied De Isselt duurzame energie opwekken. Iedere turbine is goed voor elektriciteit voor zo’n 3.000 huishoudens. Vanaf het begin van ons initiatief is het voor ons een randvoorwaarde dat een deel van het rendement van de windenergie terugvloeit naar de omgeving.

Opgeven kan hier: info@soesterwijkwiek.nl