Op 4 april 2019 vierden de leden en niet-leden van Duurzaam Soesterkwartier het 10 jarig bestaan van deze Vereniging. Nadat in 2009 de duurzaamheidsdagen voor de Wagenwerkplaats werden gehouden, ging een tiental bewoners van de wijk direct uiteen om aan de slag te gaan in een viertal werkgroepen. In de loop van 10 jaar zijn 15 werkgroepen actief (geweest) met duurzame maatregelen die de wijk zichtbaar hebben veranderd. Met elkaar samenwerken is het credo, om tijd, arbeid en kosten te besparen in de investeringen in huis, tuin, buurt en in het vervoer, om er zelf beter van te worden.

In de eerste jaren werd gezamenlijk geïnvesteerd in het beter isoleren van muren, daken, ramen en vloeren. In een paar jaar tijd werden in 24 straten meer dan 200 huizen collectief aangepakt. Vervolgens ging men aan de slag met zonnepanelen die inmiddels op honderd daken van particulieren en basisscholen zijn gelegd; staan er deelauto’s en laadpalen verspreid over de wijk; is het groen verbeterd en met elkaar verbonden, vooral op de lege plekken langs het spoor, en werden locaties gevonden voor de nog te plaatsen windmolen, die energie gaat leveren voor de buurt. Daarnaast ontstond er een spin-off van de werkgroep Woonwerkplaats: Soesterhof, die binnenkort 40 energie neutrale woningen langs het spoor van Amersfoort gaat realiseren. Ook werden bij bijna 200 huishoudens maatregelen getroffen om de centrale verwarming te verbeteren en daarmee aardgas te besparen, zowel in koop- als in de huurwoningen.

In de loop der jaren bleek men nog vaker bereid te zijn om met elkaar aan tafel te zitten en elkaars kennis en interesse te delen. Die vormden de basis voor projecten en activiteiten in het sociale domein. Niet alle ideeën leidden tot een succes, maar bleek wel een uiting van de sterke sociale cohesie in deze groene wijk. Zwerfafval opruim-acties, Steenbreek, het beter omgaan met afval als grondstof, zijn activiteiten die verder zijn ontwikkeld.

In de afgelopen jaren was het zoeken naar verbeteringen in de energiebesparing en duurzame maatregelen een grotere uitdaging aan het worden: het is vooral wachten op wat er komen gaat. Zowel op nationaal en gemeentelijk niveau worden er plannen gesmeden en moeten er besluiten worden genomen hoe bewoners in deze stad in de komende jaren zich moeten voorbereiden op een aardgasloos bestaan. Wordt het een warmtenet; of all-electric; zo lang we dat niet weten, kunnen de bewoners nog geen echt grote maatregelen treffen.

Een aantal Soesterkwartierders heeft ook niet stil gezeten en heeft in het afgelopen jaar een nieuwe werkgroep gestart (nummer 15) met meer dan 10 deelnemers: Energietransitie – de groep die gesprekspartner gaat worden om de kansen voor en zorgen vanuit de wijk in beeld te krijgen. Een try-out werd gehouden met de 40 aanwezigen tijdens het feestje van 10 jaar Duurzaam Soesterkwartier.

Dit feest startte in de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats met een warm welkom en een vegetarisch diner, verzorgd door het Griekse restaurant Gyros, en presentaties van de voorzitter Fokke de Jong en Joost van Alkemade van het Soesterhof en bedankte de wethouder Duurzaamheid Astrid Janssen de bewoners voor hun inzet in de wijk die tevens als inspiratiebron voor andere wijken dient, zoals voor Nieuwland en Amersfoort-Zuid waar nu ook grote groepen bewoners aan de slag zijn gegaan met duurzaamheidsacties en klimaatadaptatie. De avond eindigde met een pub quiz over dieren en over het Soesterkwartier met daarbij een gezellige borrel.