Er wordt flink wat gedeeld!

Volgens de statistieken van MyWheels wordt er flink wat gedeeld in het Soesterkwartier. Sinds de zomer van 2014 is het aantal beschikbare deelauto’s verdubbeld van 10 naar 20! Ongeveer 100 mensen in de wijk zijn inmiddels lid van MyWheels. Al heel wat keer is een auto succesvol verhuurd aan een buur. Wij zijn hiermee het succesvolste deelautoproject van de provincie Utrecht (dd 2014). Dankzij jullie!

Wat is Buurtmobiliteit?

Bij Buurtmobiliteit organiseren bewoners met elkaar hun vervoer. Door gezamenlijk gebruik te maken van auto’s, bakfietsen, e-bikes en andere vervoermiddelen, bespaar je kosten én ruimte. En toch kan iedereen zich vervoeren op de momenten en de wijze waarop hij of zij dat wil. Met tenminste net zoveel vrijheid als nu, maar dan slimmer georganiseerd. De winst is voelbaar in de portemonnee en zichtbaar op straat in de openbare ruimte: slimmer, makkelijker en goedkoper. Dat biedt ook kansen om de ruimte op straat beter te benutten, bijvoorbeeld voor groen, fietsparkeren of spelen.

Buurtmobiliteit in het Soesterkwartier

Op basis van de behoeften van wijkbewoners hebben wij als Duurzaam Soesterkwartier twee zaken geregeld:

  1. Elkaar’s auto’s gebruiken. Een community met laagdrempelige voorwaarden voor leden van Duurzaam Soesterkwartier
  2. Een buurtbakfiets

1. De autos delen in onze eigen community, dat kan nu.

Uniek voor het Soesterkwartier zijn de afspraken die wij hebben gemaakt met MyWheels. Hierdoor is het gebruik van elkaar’s auto’s nog laagdrempeliger. Je komt op de site van MyWheels met de volgende link: https://mywheels.nl. Als je er niet helemaal uitkomt of er eerst wat meer over wilt lezen dan kun je deze handleiding bekijken.

2. Een Buurtbakfiets

De buurtbakfiets staat gestald op de Wagenwerkplaats, in de Verkeerstuin. Leden van MyWheels kunnen hem huren voor een symbolisch bedrag waarmee de fiets kan worden onderhouden.

WAT HEEFT DE WERKGROEP TOT NU TOE GEDAAN?

1. Verkennende bijeenkomst (Juni 2013)

Op een avond in juni 2013 organiseerde Vereniging Duurzaam Soesterkwartier een bijeenkomst om met elkaar te verkennen of Buurtmobiliteit iets is voor onze wijk. Dit resulteerde in een enquête die we in september in de buurt hadden gehouden. Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête kwamen we met concrete plannen die we met de Soesterkwartierders deelden. Douwe Wielenga van Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) was uitgenodigd om te vertellen over Buurtmobiliteit: Hoe werkt het? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn leuke voorbeelden? We discussieerden met elkaar aan thema-tafels over de vraag waarom je vervoermiddelen wel of niet zou willen delen, wat je zou kunnen doen met de ruimte die je overhoudt en wat het bezitten van een auto feitelijk kost.

2. Enquête en Bijeenkomst Buurtmobiliteit (Najaar 2013)

Ja, Soesterkwartierders zijn bereid hun auto te delen – het liefst met mensen die men kent. Met een respons van 88 ingevulde vragenlijsten, was de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier erg tevreden.

De werkgroep Mobiel Soesterkwartier organiseerde dinsdag 15 oktober 2013 een bijeenkomst waarin het resultaat van een enquête werd gepresenteerd. Van de 88 bewoners die de enquête hadden ingevuld gaven 15% aan deel te willen nemen aan een deelsysteem voor auto’s, bakfietsen, enz., 50% twijfelden nog.

Er bleek vooral interesse te zijn voor het delen van bestaande auto’s. Daarnaast vinden mensen het interessant om af en toe over een elektrische auto te kunnen beschikken. Een enkeling zou wel eens een bakfiets willen lenen, die wij graag in contact willen brengen met bewoners die hem willen delen.

De deelnemers vinden dat de auto teveel het straatbeeld in veel wijken in Amersfoort domineert. Hoewel die ook niet meer is weg te denken uit onze maatschappij, dwingen de economsiche situatie en de toenemende parkeerdruk om anders over vervoer na te denken: Een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil. Waarom zal je al die tijd een hoop metaal voor de deur hebben willen staan? De tijd is rijp.

Er zijn die avond matches gemaakt tussen bewoners die hun auto willen delen en mensen die af en toe een (extra) auto nodig hebben. Voordelen werden niet alleen fiscaal gezien – een auto kost gauw €400/maand – maar ook in minder ruimtebeslag en het leren kennen van je buren. Iedereen wilde maatje worden met een bewoner die aangaf zijn elektrische auto wel aan kennissen uit te willen lenen, maar niet aan vreemden. De meeste energie kwam echter vrij bij de gedachte aan een besloten Soesterkwartier-deel-community, waar men ook buiten bestaande systemen om gewoon op vertrouwen als vriendendienst aan elkaar uitleent wat de ander op dat moment nodig heeft. En dan hoeft het niet bij auto’s, bakfietsen en elektrische fietsen te blijven, maar kunnen ook de cirkelzaag, de ladder en de partytent worden gedeeld.

3. Uitvoering van plan

Het plan bevatte het implementeren van een MyWheels-community, het beschikbaar stellen van een elektrische auto voor de buurt en het beschikbaar stellen van een buurtbakfiets. Eind 2014 is alles technisch functionerend. In 2015 werd verder gewerkt aan het vergroten van de community.

De eerste elektrische deelauto in het Soesterkwartier was ook een feit, maar na een paar maanden bleek dat die nog niet voldoende werd gebruikt. Deze auto is momenteel niet beschikbaar.