Soesterkwartier – Minister Plasterk van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties heeft op zondagmiddag 30 juni een werkbezoek gebracht in de Amersfoortse wijk Soesterkwartier. Samen met buurtbewoners liet hij zich al lopend en op de fiets informeren over de resultaten van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en andere initiatieven in deze groene arbeiderswijk.

Op zondagmiddag 30 juni komt minister Plasterk naar de Speeltuin op de Noordewierweg, van 16:30 tot 17:30 uur.

Dat er iets bijzonders in het Soesterkwartier aan de hand is, is blijkbaar tot in Den Haag doorgedrongen. Bewoners die het heft zelf in handen nemen om de wijk mooier, duurzamer en leefbaarder te maken. Een wijk om dingen samen te doen, om tijd voor elkaar te maken, om een goede buur voor elkaar te zijn.  
Aanstaande zondagmiddag bezoekt minister Plasterk onze wijk. Hij heeft goede verhalen gehoord, en wil met eigen ogen zien wat hier gebeurt. Hij heeft zich zogezegd zelf uitgenodigd bij de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. 

Op zondag 16 juni van 11-17 uur staan diverse leden van de Soesterhof op de Hip en Handgemaakt Markt op de Wagenwerkplaats om informatie te geven en vragen van geïnteresseerden te beantwoorden. Ook is er een afvaardiging op die dag op de informatiemarkt van het CNME in het kader van de Groene Dag op Landgoed Schothorst.

Op 14 juni a.s. opent wethouder Cees van Eijk de installatie met 60 zonnepanelen op het dak van de school De Kubus in het Soesterkwartier. Na een lange voorbereidingstijd en met medewerking van velen is het gelukt om in Amersfoort een school van zonnepanelen te voorzien met geld dat is opgebracht door wijkbewoners. Zij ontvangen jaarlijks een vergoeding. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het computeronderwijs op een school in Cambodja.

Op 5 juni 2013, 20:00-22:00 uur organiseert Duurzaam Soesterkwartier in de Emmaüskerk op de Noordewierweg 131 een bijeenkomst over Buurtmobiliteit. Bij Buurtmobiliteit organiseren bewoners met elkaar hun vervoer. Door gezamenlijk gebruik van auto’s, bakfietsen, e-bikes en andere vervoermiddelen bespaar je kosten en ruimte. De winst is voelbaar in de portemonnee en zichtbaar op straat in de openbare ruimte: slimmer, makkelijker en goedkoper. Lees meer .....