Op woensdagavond 20 maart jl. kwamen ca 150 geïnteresseerden naar de bijeenkomst Energiek Soesterkwartier, jaargang 2013. Zij luisterden naar de presentaties van een aantal vertegenwoordigers van werkgroepen van de vereniging. Bekijk een videoverslag op Youtube dat is gemaakt door Rob Lampe.

Een verlaten spoorzone in Amersfoort biedt unieke kansen voor versterking van de stedelijke leefbaarheid, zo blijkt uit onderzoek ‘Het Groene Spoor door Amersfoort’ van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre). In het onderzoek is bekeken hoe een oud spoorgebied een groene recreatieve verbinding kan vormen tussen het centrum van de stad en het bos Birkhoven-Bokkeduinen.

Op vrijdag 29 maart heeft een aantal vrijwilligers het Groene Spoor nog groener gemaakt door vlinderstruiken aan te planten in de omgeving van de Mondriaanlaan. Zie een Youtube filmpje voor een impressie.

13 februari organiseren De Kubus en Zon@School een informatieavond voor ouders en belangstellenden op locatie De Noorderwierweg 235. Komt u ook? Lees meer informatie over het project en deelname op de website van Zon@School.

Op 14 januari jl is op stadhuis Amersfoort een contract getekend, waarmee het mogelijk wordt om zonnepanelen op basisschool De Kubus te plaatsen. Lees meer hierover op de website van Picosol.org, een van de betrokken partijen in dit project.